In dit woonhuis hebben we een HR-ketel en warm water voorziening geplaatst.
In het bestaande kanaal
is een rookgas afvoer
voor de HR-ketel gemaakt

Project Woonhuis
woonhuis

 

woonhuis2
pijplijn